A. QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. Thanh Toán Chuyển Khoản

- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

- Số tài khoản: 0200 1829 2468

- Chủ tài khoản: Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Y tế MPT

2. Thanh Toán Trực Tiếp Tại Văn Phòng MPT

- Địa chỉ văn phòng: 118 Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

- Điện thoại: 1900 0088