Chế độ bảo hành máy siêu âm 4D của công ty:

+ Bảo hành: 18 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Bảo trì định kỳ 3 tháng/lần trong thời gian bảo hành. Bảo trì miễn phí 1 lần/năm trong 3 năm tiếp theo . Cam kết cung cấp linh kiện, phụ kiện trong vòng ít nhất 10 năm.

+ Chúng tôi sẽ có mặt để bảo hành thiết bị trong vòng 24 giờ kể từ lúc quý Khách hàng thông báo về sự cố của máy.

+ Nếu sau 3 - 4 ngày khắc phục sự cố chưa xong chúng tôi sẽ cho Quý khách hàng mượn máy với cấu hình tương đương để sử dụng cho đến khi máy hoạt động bình thường.

+ Thời gian sửa chữa thiết bị không quá 10 ngày