XÉT NGHIỆM ELISA

MÁY XÉT NGHIỆM ELISA – HÃNG AWARENESS – XUẤT XỨ MỸ

I -  XÉT NGHIỆM ELISA

 1. Phản ứng Elisa là gì?

ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) Hay còn gọi là phương pháp ELISA hay EIA (Enzyme ImmunoAssay) là một phương pháp sinh hoá sử dụng chủ yếu trong miễn dịch học để phát hiện sự hiện diện của một kháng thể hoặc kháng nguyên trong một mẫu

Hiện nay ELISA được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu như y học, nông nghiệp và trong các quy trình kiểm tra an toàn chất lượng các sản phẩm sinh học.

 1. Nguyên lí chung của xét nghiệm Elisa

Nguyên lý của ELISA chính là dựa vào tính đặc hiệu kháng nguyên - kháng thể và gồm các bước cơ bản như sau:

(1) Kháng nguyên - antigen (KN) chưa biết được gắn trên một bề mặt;

(2) Kháng thể - antibody (KT) biết trước được "rửa" qua bề mặt đó. Kháng thể này được gắn kết với enzyme;

(3) Thêm vào một cơ chất (substance); enzyme sẽ biến đổi cơ chất này và tạo tín hiệu có thể xác định được.

Đối với các ELISA phát quang, ánh sáng sẽ được phát ra từ mẫu chứa KN-KT. Sự hiện diện của phức hợp KN-KT sẽ quyết định cường độ sáng phát ra.

Với nguyên lý trên, ELISA giúp xác định sự có mặt hay không có mặt cũng như lượng KN trong mẫu nghiên cứu.

 

Các thành phần tham gia phản ứng elisa

 • Kháng nguyên
 • Kháng thể
 • Chất tạo màu
 1. Phân loại Elisa

 Người ta thường chia thành 4 loại :

 • Direct ELISA ( ELISA trực tiếp)
 • Indirect ELISA (ELISA gián tiếp)
 • ELISA sandwich
 • ELISA cạnh tranh

3.1 Direct ELISA ( ELISA trực tiếp) - Đơn giản và tiết kiệm thời gian

Direct ELISA: Đây là dạng đơn giản nhất của phương pháp ELISA. Trong đó, kháng nguyên cần phát hiện sẽ được gắn trực tiếp lên bề mặt giá thể và sẽ được phát hiện bằng một kháng thể duy nhất (kháng thể này đã được gắn enzyme).

Ưu điểm của phương pháp ELISA trực tiếp

So với các phương pháp ELISA khác, phương pháp này được thực hiện trong thời gian ngắn hơn vì chỉ có một kháng thể được sử dụng và ít bước tiến hành hơn. Điều này có thể được sử dụng để kiểm tra phản ứng kháng thể - kháng nguyên cụ thể, và giúp loại bỏ phản ứng chéo giữa các kháng thể khác.

Nhược điểm của phương pháp ELISA trực tiếp

Các kháng thể chính phải được đánh dấu riêng, nên tốn nhiều thời gian và không linh hoạt khi thực hiện nhiều thí nghiệm.

Ngoài ra, kỹ thuật này có độ nhạy thấp hơn do các tín hiệu được khuếch đại ít hơn, nghĩa là độ nhạy thấp hơn.

 

3.2 Indirect ELISA (ELISA gián tiếp)

Indirect ELISA: Phương pháp này khác Direct ELISA ở chỗ kháng thể bắt kháng nguyên không được gắn enzyme mà nó là mục tiêu gắn đặc hiệu của một kháng thể khác (kháng thể này mới là kháng thể được gắn với enzyme).

Các bước tiến hành:

-  Ưu điểm: Kháng thể gắn enzyme có thể sử dụng để đánh dấu cho nhiều loại kháng nguyên nên tiện lợi và kinh tế hơn, dễ dàng thương mại hóa.
-  Nhược điểm: Độ đặc hiệu của từng kháng huyết thanh là khác nhau. Điều này dẫn đến kết quả khác nhau giữa các thí nghiệm và do đó cần phải thử nghiệm với nhiều kháng huyết thanh khác nhau để kết quả có thể tin tưởng được.

 

3.3 ELISA sandwich - Độ nhạy cao

Đây là một dạng ELISA được sử dụng phổ biến nhất trong thực tiễn do nó cho phản ứng mạnh và nhạy

ELISA sandwich định lượng kháng nguyên giữa hai lớp kháng thể (kháng thể bắt- capture và phát hiện- detection). Các kháng nguyên được định lượng phải chứa ít nhất hai epitope kháng nguyên có khả năng liên kết với các kháng thể, ít nhất là với hai kháng thể hoạt động trong kỹ thuật sandwich.

Các kháng thể đơn dòng hoặc đa dòng đều có thể được sử dụng như là các kháng thể bắt và kháng thể phát hiện trong hệ thống ELISA sandwich. Kháng thể đơn dòng có một epitope duy nhất cho phép phát hiện và định lượng tốt sự khác biệt nhỏ trong kháng nguyên. Một kháng thể đa dòng thường được sử dụng như các kháng thể bắt giữ càng nhiều kháng nguyên càng tốt. ​(Epitope- Quyết định kháng nguyên, là vị trí trên kháng nguyên, nơi gắn với kháng thể).

Quy trình thực hiện:

 

 • Chuẩn bị bề mặt đã biết trước lượng kháng thể bắt được gắn.
 • Khóa các vị trí bám không đặc hiệu trên bề mặt.
 • Cho các mẫu có chứa kháng nguyên lên đĩa.
 • Rửa đĩa, để loại bỏ các kháng nguyên không gắn.
 • Thêm một kháng thể đặc hiệu vào, và gắn với kháng nguyên (do đó gọi là "sandwich": kháng nguyên bị kẹp giữa hai kháng thể);
 • Thêm kháng thể thứ cấp liên kết enzyme - đây là kháng thể phát hiện, kháng thể này sẽ liên kết đặc hiệu với vùng Fc của kháng thể (không đặc hiệu).
 • Rửa đĩa, để các liên kết enzyme- kháng thể không gắn bị loại bỏ.
 • Thêm cơ chất của enzyme để tạo màu hoặc tín hiệu huỳnh quang hoặc điện hóa.
 • Đo độ hấp thụ hoặc huỳnh quang hoặc tín hiệu điện của các giếng để xác định sự có mặt và số lượng kháng nguyên

Đặc điểm nổi bật của phương pháp Sandwich ELISA:

     + Mẫu không cần phải được tinh sạch trước khi phân tích.

     + Độ đặc hiệu cao, vì sử dụng hai kháng thể nên các kháng nguyên/ chất phân tích    được bắt và phát hiện đặc hiệu.

     + Thích hợp cho các mẫu phức tạp, bới vì các kháng nguyên không yêu cầu đòi hỏi phải tinh sạch trước khi tiến hành định lượng.

     + Linh hoạt và độ nhạy cao, vì cả hai phương pháp phát hiện trực tiếp và gián tiếp đều có thể được sử dụng. Độ nhạy cao hơn 2-5 lần so với phương pháp ELISA trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng thấp hơn ELISpot.

 

3.4 ELISA cạnh tranh

Vấn đề chủ yếu của ELISA cạnh tranh là quá trình gắn cạnh tranh thực hiện bởi kháng nguyên gốc (kháng nguyên mẫu) và kháng nguyên được thêm vào. Quy trình của phương pháp ELISA cạnh tranh khác một vài điểm so với ELISA gián tiếp, ELISA sandwich và ELISA trực tiếp.

Quy trình cơ bản :

1. Kháng thể chính- sơ cấp (chưa đánh dấu) được ủ với kháng nguyên mẫu.

 2. Phức hợp kháng thể- kháng nguyên sau đó được thêm vào đĩa 96 giếng đã được phủ trước các kháng nguyên tương tự.

 3. Kháng thể không bám được sẽ bị loại bỏ thông qua bước rửa đĩa. (Càng nhiều kháng nguyên trong mẫu, càng ít kháng thể sẽ có thể liên kết với các kháng nguyên trong giếng, do đó gọi là "cạnh tranh".)

 4. Các kháng thể thứ cấp gắn enzym mà đặc hiệu với các kháng thể sơ cấp sẽ được thêm vào.​

 5. Thêm cơ chất, enzyme phân giải cơ chất và tạo tín hiệu màu hoặc huỳnh quang.

Đối với phương pháp ELISA cạnh tranh, nồng độ kháng nguyên mẫu càng cao, các tín hiệu cuối cùng càng yếu. Ưu điểm chính của phương pháp này là khả năng sử dụng các mẫu thô hoặc không tinh khiết mà vẫn gắn chọn lọc bất kỳ kháng nguyên nào có mặt. (Lưu ý rằng một số bộ kit ELISA cạnh tranh bao gồm kháng nguyên gắn enzyme nhiều hơn là kháng thể gắn enzyme. Kháng nguyên đánh dấu sẽ cạnh tranh vị trí gắn với kháng thể sơ cấp với kháng nguyên trong mẫu (kháng nguyên này không đánh dấu). Kháng nguyên trong mẫu càng nhiều thì càng ít kháng nguyên đánh dấu được giữ lại trong giếng và tín hiệu càng yếu).

 • Ưu điểm của phương pháp ELISA cạnh tranh:

      + Độ đặc hiệu cao, sử dụng hai kháng thể nên các kháng nguyên/ chất phân tích được giữ và phát hiện.

      + Thích hợp cho các mẫu phức tạp, vì các kháng nguyên không đòi hỏi tinh sạch trước khi tiến hành phản ứng.

      + Tính linh hoạt và độ nhạy cao.

      + Phát hiện được lượng kháng nguyên ít - kháng nguyên càng ít tín hiệu càng mạnh.

         4.  Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng Elisa

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy của phản ứng ELISA

 -  Số lượng kháng thể thứ nhất được gắn vào đáy giếng
 -  Ái lực của kháng thể thứ nhất đối với kháng nguyên
 -  Ái lực của kháng thể thứ hai đối với kháng nguyên

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ELISA

 •  Nếu các đối chứng âm cho kết quả dương tính thì có thể do sự nhiễm từ chất tạo màu hoặc từ kháng thể được đánh dấu hoặc chính các đối chứng bị nhiễm.
 • Nếu màu không xuất hiện đối với đối chứng dương hoặc đối với mẫu thì phải kiểm tra lại tất cả hoá chất bao gồm: hạn sử dụng, nồng độ, điều kiện bảo quản
 • Nếu màu xuất hiện quá thấp đối với đối chứng dương và cả mẫu kiểm tra thì phải kiểm tra lại kháng thể được gắn enzyme và nồng độ của chất tạo màu.
 • Nếu có tạo màu đối với mẫu nhưng không tạo màu với đối chứng dương thì có thể kiểm tra lại nguồn gốc đối chứng, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản.
 • Khi chạy lại một thử nghiệm trong điều kiện đang gặp sự cố thì chỉ nên thay đổi một yếu tố thí nghiệm.

 

II  ỨNG DỤNG CỦA ELISA .

   Kỹ thuật Elisa (Enzyme-linked immunosorbent assay) là một phương pháp sinh hoá sử dụng chủ yếu trong miễn dịch học để phát hiện sự hiện diện của một kháng thể hoặc kháng nguyên trong một mẫu. Sau đây là một số ứng dụng chính của Elisa.

Trong y học kĩ thuật elisa được sử dụng phổ biến, và là xét nghiệm rất hữu ích để :

 • Đo lượng kích thích tố tuyến giáp: T3, T4, FT3, FT4
 • Xét nghiệm nội tiết tố sinh dục: Estradiol, FSH, Visual – HCG, LH, Progesterone, Prolactin, Testosterone, Cortisol..
 • Phát hiện các dấu ấn ung thư: CEA, AFP, PSA, NSE, Beta HCG, CA 153, CA199, CA 125….
 • Là một trong các kĩ thuật xét nghiệm HIV nhằm phát hiện kháng nguyên p24.
 • Giúp chẩn đoán các loại virus viêm gan( B, C,...)
 • Giúp chẩn đoán các loại vi khuẩn,virus và các loại kí sinh trùng

Trong thực phẩm

 • Kỹ thuật ELISA có thể phát hiện và định lượng vi sinh trong thực phẩm trong thời gian vài giờ sau khi tăng sinh.
 • Phát hiện độc tố trong tảo
 • Phát hiện vi khuẩn E.coli, Salmonell, Staphylococcus aureus, sán lá gan,.. trong thực phẩm.
 • Phát hiện chất chloramphenicol trong tôm, cá và cá sản phẩm thuỷ sản
 • Kiểm tra dư lượng kháng sinh trong thực phẩm, tàn dư thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu,…

 

III -  HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM ELISA - HÃNG AWARENESS - XUẤT XỬ MỸ

Hiểu được các giá trị quan trọng của xét nghiệm Elisa mang lại cho chẩn đoán tác nhân gây bệnh trong y học , Hãng Awareness – Mỹ đã cho ra thị trường  các dòng máy xét nghiệm Elisa hiện đại, giúp thực hiện phản ứng nhanh hơn, an toàn hơn, cho kết quả chính xác cao.  Hiện nay các dòng máy xét nghiệm Elisa của Hãng Awareness có mặt rất nhiều nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TÊ MPT là đơn vị độc quyền phân phối các sản phẩm máy xét nghiệm hãng Awareness trong đó có máy xét nghiệm ELISA tự động và bán tự động.

Sau đây công ty chúng tôi xin giới thiệu các sản phẩm máy xét nghiệm ELISA – hãng AWARENESS mà công ty đang phân phối:

 

MÁY MIỄN DỊCH ELISA  TỰ ĐỘNG

      1. MÁY PHÂN TÍCH ELISA & CLIA TỰ ĐỘNG

Model: ChemWell® Fusion
Hãng sản xuất: Awareness – Mỹ
Xuất xứ: Mỹ
Hàng mới 100%, Kèm giấy phép Bộ tế, CO, CQ,...

Tính năng:

- ChemWell Fusion là bộ xử lý miễn dịch hoàn toàn tự động với một hệ thống quang học độc đáo tự động đọc cả xét nghiệm đo màu và phương phấp chemiluminescent.
- Công cụ chứa mẫu xét nghiệm là 96  microwell plate với 12 hàng 8 giếng.
- Mỗi dải chạy các xét nghiệm khác nhau ngay cả khi thời gian ử, chu kỳ rửa, và chế độ đọc là khác nhau.  Phần mền Smart tránh xung đột thời gian.
- ChemWell Fusion pipettes và pha loãng, trộn, ủ, rửa và bổ xung các hợp chất conjugates, substrates and stop solutions trong khi theo dõi số lượng bệnh phẩm và hóa và các thông số khác để đảm bảo kết quả chính xác và tim cậy.
- ChemWell Fusion là hệ thống mở thích nghi với ELISA  và bộ kits CLIA từ nhiều công ty khác nhau.
- Kết quả chính xác , hiệu suất tin cậy.
- Tự động phân tích microwell cơ bản ELISA hoặc CLIA
- Hệ thống mở linh hoạt
- Chi phí hoạt động có hiệu quả

     2. MÁY SINH HÓA MIỄN DỊCH CHEMWELL 2910

Máy phân tích sinh hóa và miễn dịch tự động
MODEL: CHEMWELL 2910
HÃNG SẢN XUẤT: AWARENESS - MỸ

XUẤT XỨ: MỸ

Tiêu chuẩn FDA, FDA, ISO 13485:2003, NRTL, CE, NIST

Hàng mới 100%, Kèm giấy phép Bộ y tế, CO, CQ,...

HAI ỨNG DỤNG TRONG 1 THIẾT BỊ

(PHÂN TÍCH SINH HÓA + XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH ELISA)

Tính năng:

+ Máy có thể thực hiện đồng thời cả xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch nên có nhiều ý nghĩa trong thực tế.
+ Chuẩn đoán có độ tin cậy cao đối với các bệnh hay gặp ở người.
+ Phân tích độc tố nấm.
+ Có thể kiểm tra định lượng được dư lượng kháng sinh.
+ Test kit ELISA dùng để kiểm soát, sàng lọc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu còn tồn đọng trong các chế phẩm xuất xứ từ thực vật, rau củ quả.

- Có thể thực hiện các Xét nghiệm sinh hóa như:
+ Glu, Ure, Cre, Cholesterol, HDL-C, LDL-C...
+ Triglycerid, Bil-D, Bil-T, Acid uric.
+ GOT, GPT, GGT, ALP, Amylase, CK,  CK-MB, LDH.
+ Protein, Albumin, Hb, Fibrinogen. Acid lactic…. 
- Xét nghiệm miễn dịch
+ Virus máu: HIV Combi, HbsAg, HbeAg, A-Hbs, A-Hbc, A-Hbc Igm, Anti-HAV, Anti-HCV, Anti-Hbe, A-Hbc IGM, A-Hcv
+ Ung thư: Cea, AFP, Ca-125, Ca 19-9, Ca -153, Ca 72-4, Cyfra 21-1, NSE, T-Psa, F-Ps
+ Sinh sản:  Hcg-Beta, E2, LH, PRL, FSH, Oetradiol, Testosteron, DHEAS, SHBG.
+ Tuyến Giáp: TSH, FT4,T4, FT3,T3, TG, A-TG, A-TSH, A-TPO.
+ Tim Mạch: Myoglobin 18, Troponin-T, Digoxin, Nt-Pro BNP.
+ Thận:  Ferritine, Serum Folate, Red Cell Folate, Vitamin B12, PTH, Beta-Crosslaps, N-Mi Osteocalcin, P1NP.
+ Tiểu đường: Cortisol, Insulin, C-Peptide, S-100, ACTH.
+ Thiếu máu: Total IgE.

  3. MÁY XN MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG CHEMWELL 2

Model: Chemwell 2

Hãng sản xuất: Awareness - Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

Tính năng:

ChemWell 2 là một máy phân tích 2 tấm microwell, thực hiện cả xét nghiệm ELISA và các xét nghiệm CLIA trên các tấm microwell chuẩn hoặc khay 8 microwell. Máy phân tích linh hoạt có thể chạy các phương thức xét nghiệm hỗn hợp trên mỗi 2 tấm microwell, chuyển đổi giữa các CLIA và ELISA hoặc chạy riêng mỗi tấm hoặc cả hai tấm microwell theo một phương pháp cụ thể.

ChemWell 2 là một hệ thống mở sẽ cho phép bạn tạo một danh sách các test xét nghiệm, thương mại có sẵn từ nhiều nhà cung cấp. Dễ dàng sử dụng phần mềm bao gồm, tự kiểm tra, cơ sở dữ liệu bệnh nhân, Quản lý chất lượng và các tùy chọn báo cáo.

+ Với hai thiết bị thăm dò, một cho chất phản ứng và một cho mẫu, với tùy chọn đầu dùng một lần

+ Tích hợp 8 đầu rửa đa dạng với thể tích rửa có thể điều chỉnh, được gom lại trong khay hóa chất

+ Tấm trộn với nhiệt độ ủ lên đến 37˚C

+ Tích hợp chức năng quét mã vạch của các ID mẫu bệnh nhân

+ Có khả năng cảm biến khay mẫu, thiết bị sẽ ghi chép và theo dõi vị trí của các mẫu được quét

+ Phần mềm mạnh mẽ của ChemWell 2 cung cấp thông tin phản hồi của bo mạch xử lý trong suốt thời gian hoạt động

+ Theo dõi và báo cáo Quản lý chất lượng Levy-Jennings

HỆ THỐNG MÁY XÉT NGHIỆM ELISA BÁN TỰ ĐỘNG

Hệ thống bao gồm 3 máy sau:

 • Máy đọc elisa model: Chromate 4300
 • Máy rửa elisa model: Stat fax 2600
 • Máy ủ lắc khay vi thể model: Stat fax 2200

1. Máy đọc elisa model: Chromate 4300

MÁY ĐỌC ELISA 
Model: CHROMATE 4300
HÃNG AWARENESS - MỸ
XUẤT XỨ: MỸ

Tính năng:

 Hệ thống mở và thiết kế nhỏ gọn
 Đọc một khay microwellplate trong 8 giây
 Nhiều chế độ tính toán
 Hiệu suất đáng tin cậy.
 Tùy chỉnh cấu hình bộ lọc
 Phần mềm trực quan, được thiết kế dễ sử dụng
 Đọc 12 giếng, 8 giếng hoặc từng phần strips
 Chế độ tính toán được lập trình sẵn

2. Máy rửa khay ELISA Awareness Stat Fax 2600

 

Tính năng:

- Thiết bị rửa tự động hoàn toàn

- Có khả năng rửa tất cả các loại khay plate 96 giếng chữ U, V, phẳng và strips.Người sử dụng không cần hiệu chỉnh máy, thiết bị tự động hiệu chỉnh, liên kết và tự động dò tìm hàng kết thúc.
- Vận hành chính xác với sự kiểm tra độ ổn định của thành phần chân không và áp suất.

- Bơm bên trong dùng cho các trường hợp đòi hỏi vận hành êm.

3.    Máy ủ, lắc Stat Fat 2200

MÁY Ủ LẮC LẮC KHAY VI THỂ
Model: Stat Fax 2200
Hãng sản xuất: AWARENESS - MỸ

Xuất xứ: Mỹ

Hàng mới 100%, Kèm giấy phép Bộ y tế, CO, CQ,

Tính năng:

- Ủ và hoặc lắc được hai bản phate 96 giếng.
- Có 8 mức lắc với tốc độ từ 575 đến 1500 rpm.
- Nhiệt độ cài đặt từ nhiệt độ phòng xét nghiệm đến 40 độ C với độ phân giải điều khiển là 0.1 độ C.
- Kiểm soát thời gian lắc hoặc có thể hoạt động độc lập.
- Thiết bị đơn giản và rất dễ vận hành, sử dụng.
- Có nắp đậy cách điện tránh ánh sáng.

4.  Ngoài ra chúng tôi còn phân phối các model khác:

MÁY ĐỌC XÉT XN MIỄN DỊCH LUMI STAT

MODEL: LUMI STAT

HÃNG SẢN XUẤT: AWARENESS-MỸ
XUẤT XỨ: MỸ

MÁY ĐỌC ELISA STAT FAX 4200

MÁY ĐỌC ELISA
Model: STAT FAX 4200
HÃNG SẢN XUẤT: AWARENESS-MỸ
XUẤT XỨ: MỸ

MÁY ĐỌC ELISA STAT FAX 4700

MÁY ĐỌC KHAY VI THỂ 
Model: STAT FAX 4700

HÃNG AWARENESS - MỸ
XUẤT XỨ: MỸ

Để được tư vấn tận tình và mua hàng với giá ưu đãi nhất, mời quý khách hàng liên hệ tự tiếp với chúng tôi:

VP Hà Nội:  Số 118 Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024 3 5561819 - 024 22 4321 46 - 024 22 188 222  Fax: 024 35563520 

Email: mpt@fpt.vn           

Website: http://www.mptmed.com.vn

VP Đà Nẵng: 205 Tiểu La, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 6567 888 - 0985 485 308   Fax: 0236 6567 889   

Email: sales@mptmed.com

Website: www.thietbiyte.info

VP TP Hồ Chí Minh: 95 Ca Văn Thỉnh, P. 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Tel:  028 62 730 528  - 0943521009  Fax: 028 62 730 529

Email: nntrung@mptmed.com

Website: www.thietbiyte-mpt.com

Hotline: 0916 582 608 

 • Bình luận của bạn
 •